Pendidikan

Kelas Persediaan SPM2017-07-23T22:22:07+00:00

Kelas Persediaan SPM

Madrasah Tahfiz Al-Jauhar dalam rangka menyediakan kelas Persediaan SPM untuk pelajar-pelajar tahfiz. Ia akan memberi manfaat bukan sahaja kepada pelajar Madrasah Tahfiz Al-Jauhar, tetapi juga boleh memberi manfaat kepada pelajar dari madrasah-madrasah sekitar.

Kelas ini sedang dirangka untuk memberi kelas intensif kepada subjek teras di dalam SPM iaitu Bahasa Melayu, Matematik, Bahasa Inggeris, Sains, Sejarah dan Pendidikan Islam. Pelajar yang terlibat akan mempelajari subjek ini bersama guru pakar bagi persediaan SPM. Calon yang layak akan mendaftar dan mengambil SPM sebagai calon menumpang dimana-mana sekolah awam. Selain daripada itu, kelas Persediaan SPM ini tidak akan mengabaikan hafalan AL-Quran pelajar. Mereka akan diberi perhatian juga dalam hal menjaga hafalan mereka.